1 stycznia 2019

Lekarz w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym

 
Osoba kontaktowaCaritas Archidiecezji Gdańskiej
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy668670108
Adres emailcentrumpio@caritas.gda.pl

Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni zatrudni LEKARZA do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób dorosłych w wymiarze 0.35 etatu /55 h w miesiącu na umowę zlecenie lub kontrakt

Wymagana specjalizacja z chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej, lub chirurgii ogólnej, lub geriatrii, lub gerontoligii.

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV na adres: centrumpio@caritas.gda.pl z dopiskiem „Lekarz ZOL”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Kontakt:
centrum.o.pio@caritas.pl,
tel: 668670108

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”