14 stycznia 2021

Lekarz w hospicjum domowym dla dzieci, pediatra, neonatolog, anestezjolog, medycyna rodzinna

 
Osoba kontaktowaHospicjum Pomorze Dzieciom
LokalizacjaGdańsk, wojedztwo pomorskie
Numer kontaktowy512-170-733
Adres emaila.jedrzejczyk@pomorzedzieciom.pl

Hospicjum domowe dla dzieci poszukuje LEKARZA gotowego dołączyć do współpracy w zespole zapewniającym domową opiekę paliatywną dzieciom z województwa pomorskiego. Praca w prężnym zespole, z dużą pogodą ducha, pełna wyzwań i satysfakcji.
Możliwa współpraca w pełnym wymiarze godzin, w trybie dyżurowym.
Zapraszamy do poznania nas bliżej.
Prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: a.jedrzejczyk@pomorzedzieciom.pl
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli RODO: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpomorzedzieciom.pl%2Fassets%2Ffiles%2Fmaterialy-do-pobrania%2Fochrona-danych-rekrutacja-w-hospicjum-pomorze-dzieciom.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Fgj6YzpIAS0ipf7kwBdbfNv05ObRdkCpIVoCWH9TBG3v5U29M8qmwN7U&h=AT2eW26md06XQy740bW1w7OdWJe5DVpovlk1dbjtaCfKvC4EpdDBGY6ORX_LV434By23Y2OzezIDklntMxs9Xgg7XNUzf3Bb4okH7uY-tLoWmYXkqgtLW-0vfhb4fh5qCuF8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Y3-RWgDupR6ykTjxCFVIPInHJNEVrrZ9ffsY0vELb-hDczQbRngTDegQKoVnQccv33exlZfOeNSSWxd-lBb_Q0EQ5Cs57oHIIRqpFvIxTQ_Z19WI7IsofgL1ai04FZlN65om6I8UGJkLucRIB802O6662FsAulF_MMI4mtUDG36w