19 marca 2023

Lekarz systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego

 
Osoba kontaktowaSP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy58 340-24-95 lub 58 520-39-94 wew. 242
Adres emailkadry@pogotowie.gdansk.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, zatrudni na umowę cywilno-prawną l e k a r z y s y s t e m u, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym , lekarzem systemu może być: a) Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub b) Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie : chorób wewnętrznych kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub c) Lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty. Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie: • Chorób wewnętrznych (alergologia, angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, medycyna paliatywna, medycyna pracy, nefrologia, onkologia kliniczna, reumatologia, toksykologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna), • Pediatrii (choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neonatologia, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria, pediatria metaboliczna), • Chirurgii ogólnej (chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna) Informacja w sprawie warunków zatrudnienia oraz stawek godzinowych: Dział Kadr tel . 58 340-24-95