24 czerwca 2019

Lekarz systemu

 
Osoba kontaktowaSamodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
LokalizacjaTrójmiasto
Numer kontaktowy587733030
Adres emailsekretariat@pogotowiepruszcz.pl

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
ul. prof. M. Raciborskiego 2A
poszukuje do współpracy:

1. Lekarzy systemu
zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lekarzem systemu może być:
a) Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
b) Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
c) Lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.
Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie:
– Chorób wewnętrznych (alergologia, angiologia, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, medycyna paliatywna, medycyna pracy, nefrologia, onkologia kliniczna, reumatologia, toksykologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna),
– Pediatrii (choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neonatologia, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria, pediatria metaboliczna),
– Chirurgii ogólnej (chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna)
d) Do dnia 31 grudnia 2020r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający 3000 godzin w zawodzie lekarza przepracowane w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, z tym zastrzeżeniem, że obowiązany był rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018r.
Pracodawca zapewnia:
– dobre warunki socjalne w nowej siedzibie,
– godziny pracy do ustalenia wg propozycji grafikowych.

Warunki finansowe oraz forma współpracy indywidualnie do uzgodnienia z Dyrekcją SPPR.
Wykaz wyłącznie doświadczenia zawodowego należy przesyłać do SPPR.

Adres do korespondencji:
ul. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański
lub skan na adres e-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl