22 kwietnia 2019

Lekarz systemu

 
Osoba kontaktowaSP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy583402495, 585203994
Adres emailkadry@pogotowie.gdansk.pl

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, zatrudni na umowę cywilno-prawną lekarzy systemu, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lekarzem systemu może być:
a) Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
b) Lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie : chorób wewnętrznych kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
c) Lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.
Do dnia 31 grudnia 2020r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający 3000 godzin w zawodzie lekarza przepracowane w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, z tym zastrzeżeniem, że obowiązany był rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018r.
Informacja w sprawie warunków zatrudnienia oraz stawek godzinowych: Dział Kadr tel . 58 340-24-95