26 czerwca 2024

Lekarz specjalizacji: chorób wewnętrznych, medycyny przemysłowej, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedyczno-urazowej, neurologii, reumatologii, rehabilitacji, psychiatrii

 
Osoba kontaktowaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ul. Trakt Św. Wojciecha 137; 80-043 Gdańsk
LokalizacjaKartuzy, Kościerzyna, Wejherowo
Numer kontaktowy58 340-70-61
Adres emailgdansk@krus.gov.pl
Kwota wynagrodzenia od - do90zł-120zł
KRUS w Gdańsku poszukuje lekarzy rzeczoznawców na umowę zlecenie. Zakres wykonywanych zadań: wydawanie orzeczeń dotyczących trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami wypadku w gospodarstwie rolnym; niezdolności do samodzielnej egzystencji; przyznawanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ustalanie wskazań do rehabilitacji leczniczej. Wymagania konieczne: specjalizacja w szczególności z zakresu: chorób wewnętrznych, medycyny przemysłowej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedyczno-urazowej, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii; posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w zawodzie lekarza; niekaralność w tym również za przewinienia zawodowe.