6 lutego 2020

Lekarz specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
LokalizacjaSłupsk
Numer kontaktowy59 84 60 622
Adres emailw.dulak@szital.slupsk.pl
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie:1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Położniczo- Ginekologicznego – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl lub j.kepa@szpital.slupsk.pl 2. Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Położniczo- Ginekologicznego – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”1.Składanie ofert do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00 2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 17.02.2020 roku o godz. 9:00. 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. (059) 84 60 622, oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.