19 sierpnia 2022

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
LokalizacjaUstka ul. Mickiewicza 12
Numer kontaktowy59 84 60 169
Adres emailb.balcerzak@szpital.slupsk.pl
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie: Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Ustce w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
konkurs ofert ODDZIAŁ REHABILITACYJNY W USTCE – kontrakt dla lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego