3 lutego 2019

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
LokalizacjaOlsztynek
Numer kontaktowy089 5194821/11
Adres emailm.ksiazek@ameryka.com.pl

Zatrudnimy lekarza specjalistę REHABILITACJI medycznej lub lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w systemie rezydenckim lub poza systemem rezydenckim w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

– W przypadku lekarza specjalisty możliwość objęcia stanowiska Z-cy Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego. W tym wypadku wynagrodzenie na etacie łącznie z 3 dyżurami wynosi ok. 13-15 tys. zł brutto w zależności od wysługi lat (+ premia roczna). Stawki na kontrakcie: 81,40 zł/godz. w czasie podstawowym i 87 zł/godz. w czasie dyżuru. Dodatkowo 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego oraz płatne dni wolne na szkolenia.
– Wynagrodzenie lekarzy w pozostałych przypadkach w zależności od zaawansowania specjalizacji i/lub posiadanych specjalizacji z innych zakresów.

Szpital pokrywa koszty szkoleń oraz kursów.
Kontakt: (089) 519 48 11/21, lub 502 675 375
Oferty prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
email: m.ksiazek@ameryka.com.pl