18 lutego 2021

Lekarz specjalista psychiatrii

 
Osoba kontaktowaAreszt Śledczy
LokalizacjaElbląg , Braniewo
Adres emailoilel@oilgdansk.pl

OGŁOSZENIE LEKARZ PSYCHIATRA- KONKURS OFERT
Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Elblągu wraz z oddziałem zewnętrznym w Braniewie.
Termin wykonywania zamówienia- od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
Miejsce i termin składania ofert- Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Aresztu Śledczego w Elblągu w terminie do dnia 19.02.2021r. do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpływu)
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem mailowym: oilel@oilgdansk.pl