11 grudnia 2017

Lekarz rezydent chorób wewnętrznych lub rehabilitacji medycznej (Ozimek)

 
Osoba kontaktowaEMC Instytut Medyczny S.A.
LokalizacjaOzimek
Numer kontaktowy+ 48 661 300 207
Adres emailjolanta.ryndak@emc-sa.pl

Szpital św. Rocha w Ozimku poszukuje Lekarza Rezydenta zainteresowanego rozpoczęciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub chorób wewnętrznych.
Zainteresowanych Lekarzy prosimy o kontakt z Dyrektor Szpitala Jolantą Ryndak e-mail: jolanta.ryndak@emc-sa.pl tel. + 48 661 300 207