3 listopada 2022

Lekarz psychiatrii

 
Osoba kontaktowaOśrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy58 6216135
Adres emailopitu@opitu.pl
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni poszukuje kandydatek/kandydatów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia tel: 58-621-61-35 faks: 58-621-61-35 e-mail: opitu@opitu.pl 2. Przedmiot: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2022 i 2023 roku 3. Czas realizacji: do dnia 31 grudnia 2023 roku – w wymiarze 5 godzin tygodniowo (świadczenia realizowane w Poradni Terapii Uzależnia od Alkoholu i Współuzależnienia, Gdynia, ul. Reja 2a). 4. Wymagane kwalifikacje zawodowe: lekarz specjalista psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (który zrealizował co najmniej 2 lata programu specjalizacji). Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu.