9 marca 2020

Lekarz psychiatra

 
Osoba kontaktowaPrzemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk, Trójmiasto
Numer kontaktowy502-756-986
Adres emailkadry@pzoz.com.pl

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Gdańsku ul.Wałowa 27 zatrudni lekarza psychiatrę. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz miłą atmosferę w pracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Po szczegóły zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod nr telefonu: 502-756-986 lub pod adresem e-mail: kadry@pzoz.com.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy
1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@pzoz.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
4. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy.
5. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
6. Złożenie aplikacji traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisu prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości dane będą przechowywane przez rok lub do dnia wycofania zgody.
8. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
9. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydat do pracy ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.