11 sierpnia 2016

LEKARZ POZ NS – udzielanie świadczeń w szpitalu w Nowym Dworze Gdańkim

 
LEKARZ POZ NS – udzielanie świadczeń w szpitalu w Nowym Dworze Gdańkim
11-08-2016 15:15:45
55 646 02 64
sekretariat@pcz.net.pl
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w Malborku zaprasza lekarzy do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim. Szczegóły na stronie internetowej: www.pcz.net.pl (zakładka Zamówienia Publiczne).