4 kwietnia 2024

Lekarz – Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ

 
Osoba kontaktowaCopernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk
Adres emailrekrutacja@copernicus.gda.pl
Kwota wynagrodzenia od - do8800zł-10000zł
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Lekarz – Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA. Podstawowe zadania na stanowisku: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w lokalizacji Al. Jana Pawła II 50 lub ul. Wałowa 27 w Gdańsku. Wymagania: posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172)). Oferujemy: atrakcyjne warunki finansowe, elastyczność w odniesieniu do formy zatrudnienia oraz warunków współpracy. Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w temacie e-maila REKRUTACJA – lekarz POZ. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).