22 stycznia 2018

Lekarz otolaryngolog

 
Osoba kontaktowaUniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy586998601
Adres emailrkulesza@ucmmit.gdynia.pl

UCMMiT zatrudni od 01.02.2018 r. w Przychodni Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych lekarza otolaryngologa do konsultacji pacjentów w ramach medycyny pracy i hospitalizowanych w Klinikach 2 razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w przedziale godzinowym 9-11. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.