26 sierpnia 2023

Lekarz orzecznik

 
Osoba kontaktowaZakład Ubezpieczeń Społecznych
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy58 524-85-01
Adres emailWojciech.Korejwo@zus.pl
Do Twoich zadań będzie należało wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich Szukamy właśnie Ciebie, jeśli: • jesteś lekarzem medycyny z tytułem specjalisty • czynnie wykonujesz zawód lekarza od minimum 4 lat • umiesz współpracować • umiesz podejmować decyzje • chcesz rozwijać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje • umiesz planować i organizować własną pracę • jesteś osobą rzetelną, odpowiedzialną, terminową, komunikatywną i opanowaną • umiesz obsługiwać programy pakietu Microsoft Office Szczególnie zależy nam na specjalistach z następujących dziedzin: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna lub medycyna pracy. Zbierz następujące dokumenty • CV • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie się ubiegasz • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualnego zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu i aktualnego zaświadczenia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsce wykonywania pracy: Oddział ZUS w Gdańsku z siedzibą przy: ul. Marynarki Polskiej 146 80-865 Gdańsk