11 lipca 2024

Lekarz orzecznik

 
Osoba kontaktowaZakład Ubezpieczeń Społecznych
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy585248501
Adres emailWojciech.Korejwo@zus.pl
Kwota wynagrodzenia od - do5900zł-12900zł
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy. Niezbędne: lekarz medycyny z tytułem specjalisty minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza Uzupełniające: specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy) Wymagania dodatkowe orientacja na cel oraz na jakość orientacja na klienta wysoki poziom komunikacji i współpracy umiejętność rozwiązywania problemów, opanowanie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach umiejętność planowania i organizacji pracy własnej chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji znajomość obsługi pakietu MS Office Wymagane dokumenty: CV list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Powyższe dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty Proces rekrutacji obejmować będzie: ocenę formalną dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line) Dodatkowe informacje: skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne oferta niekompletna, niepodpisana nie będzie rozpatrywana dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami