22 stycznia 2023

Lekarz – opieka domowa

 
Osoba kontaktowaPallmed Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk, Trójmiasto, Kwidzyn
Numer kontaktowyTel: 52 329 00 95 wew. 158
Adres emailrekrutacja@domsueryder.org.pl
Poszukujemy lekarzy na terenie miasta Gdańska i okolic do opieki domowej nad pacjentami. W Pallmed koncentrujemy się na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin. Wspieramy w opiece domowej i zapewniamy opiekę stacjonarną w naszych ośrodkach pacjentom wymagającym opieki długoterminowej. Każdego dnia ponad 1500 naszych pracowników medycznych leczy i poprawia komfort życia prawie 3000 pacjentów w całej Polsce, wytyczając standardy opieki oraz zapewniając nie tylko wsparcie medyczne i nadzór, ale także kulturę troski o pacjenta. W Pallmed otaczamy opieką ! W 2018 roku Pallmed dołączył do Grupy Vivisol. Od tego czasu intensywnie rozwijamy naszą działalność w Polsce, korzystając z doświadczenia zdobytego w 18 krajach na 4 kontynentach, solidnych fundamentów finansowych, standardów jakości i praktyki operacyjnej. Wyznaczając najwyższej standardy opieki i zapewniając możliwość rozwoju chcemy być Twoim pierwszym wyborem. Zakres zadań: • Wykonywanie wizyt w domu chorego • Prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej). Wymagania: • lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej • lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, Oferujemy: • elastyczny czas pracy, • umowę, zlecenie lub kontrakt, • stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – kursy w zakresie opieki paliatywnej zgodny z programem specjalizacji • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia PZU Prosimy o kontakt: rekrutacja@pallmed.pl Tel: 52 329 00 95 wew. 158 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie tylko następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, za pomocą których mamy kontaktować się w procesie rekrutacji, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa, tj. art. art. 221 §1 Kodeksu Pracy. Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, wówczas przetwarzanie przez nas tych informacji jest możliwe wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę. W tym celu prosimy o zawarcie w nadsyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV/List motywacyjny) dla potrzeb związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda dotyczy danych osobowych, które przekraczają zakres wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.” Przekazanie nam w nadsyłanych dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy bez umieszczenia powyższej klauzuli zgody, oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. W tym celu skontaktuj się z nami lub naszym IOD • listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz, • prze e-mail: sekretariat.administracja@domsueryder.org.pl lub : odo@domsueryder.org.pl • telefonicznie: +48 (52) 329 00 95 Zanim wyślesz CV dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem: https://domsueryder.pl/o-nas/bezpieczenstwo-danych/