12 listopada 2022

Lekarz onkolog kliniczny

 
Osoba kontaktowaSpecjalistyczny zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48(75-252) Koszalin
LokalizacjaKoszalin
Numer kontaktowy943406748
Adres emailkadry@szgichp.med.pl
DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE UL.NIEPODLEGŁOSCI 44-48 (75-252) KOSZALIN na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. z dnia 24 lutego 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 633)) ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie: 1/w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii-chemioterapii w oddziale szpitalnym gruźlicy i chorób płuc II z pododdziałem chemioterapii. 2/w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w poradni onkologicznej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Oferujemy: – pracę w oparciu o kontrakt lekarski; – atrakcyjne wynagrodzenie; – możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzenia kompetencji; Zapraszamy do kontaktu : Dział Kadr tel. 943406748, adres e-mail kadry@szgichp.med.pl