14 czerwca 2020

Lekarz okulista

 
Osoba kontaktowaPrzemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk, Trójmiasto
Numer kontaktowy58 300-56-76 wew.101, fax 58 324-44-20
Adres emailkadry@pzoz.com.pl

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Gdańsku ul.Wałowa 27 zatrudni lekarza specjalistę okulistę. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz miłą atmosferę w pracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Po szczegóły zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod nr telefonu: 58 300-56-76 wew.101 lub pod adresem e-mail: kadry@pzoz.com.pl

1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@pzoz.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. W odniesieniu do danych niewynikających z umowy, podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, banki i inne podmioty na Państwa wniosek.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od dnia rozwiązania umowy lub od dnia jej wygaśnięcia. W przypadku odprowadzania składek do ZUS, okres przechowywania wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do czasu wycofania zgody.
8. Zleceniobiorca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody zleceniobiorca ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z zawartej umowy.
10. Zleceniobiorca ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.