7 grudnia 2017

Lekarz medycyny pracy

 
Osoba kontaktowaUniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy586998601
Adres emailrkulesza@ucmmit.gdynia.pl

UCMMiT zatrudni lekarza specjalistę medycyny pracy posiadającego dodatkowe uprawnienia (w szczególności do badań kierowców, narażonych na promieniowanie jonizujące, nurków i marynarzy oraz pracujących w warunkach tropikalnych, uprawnienia do badań osób posiadających broń) – forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.