20 września 2022

Lekarz internista, laryngolog, ortopeda, chirurg

 
Osoba kontaktowaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie
LokalizacjaWejherowo
Numer kontaktowy58 672 27 02, 58 672 4063
Adres emailorganizacyjny@pcprwejherowo.pl
Działając w imieniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród lekarzy specjalistów o prowadzonym naborze na członków składów orzekających PZON posiadających, co najmniej I stopień specjalizacji z dziedzin: Internista, Laryngolog, Ortopeda, Chirurg celem powołania do naszego Zespołu jako lekarzy orzeczników. Nadmieniam, że Członek Składu Orzekającego – Przewodniczący Składu musi spełniać następujące wymagania: 1. prawo wykonywania zawodu lekarza, 2.specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 3.odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku,zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewodę). Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest: 1.udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego, 2.wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,