16 września 2019

Lekarz endokrynolog

 
Osoba kontaktowaScanmed S.A.
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy785557988
Adres emailrekrutacja@scanmed.pl

Centrum Medyczne Scanmed w Gdańsku zatrudni Lekarza Endokrynologa.

WYMAGANIA:ukończona specjalizacja z endokrynologii (opcjonalnie w trakcie specjalizacji) oraz aktualne prawo wykonywania zawodu. OFERUJEMY:współpracę w oparciu o kontrakt B2B, atrakcyjne wynagrodzenie,niezbędne narzędzia pracy,możliwość rozwoju zawodowego.Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji online za pośrednictwem linku: https://scanmed.elevato.net/pl/lekarz-endokrynolog,ja,201 (wystarczy skopiować i wkleić w nowym oknie przeglądarki).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed S.A. z siedzibą: ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, adres e-mail: biuro@scanmed.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@scanmed.pl lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy lub
w przypadku umów cywilnoprawnych na Państwa wniosek w celu zawarcia umowy. Dane, których podanie nie jest obligatoryjne zgodnie z kodeksem pracy lub przepisami szczególnymi, zbieramy na podstawie Państwa zgody. Wyrażenie zgody i podanie danych w zakresie szerszym niż wynikającym z kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.
Będziemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed roszczeniami w związku z bieżącą rekrutacją.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Scanmed S.A. scanmed.pl/o-nas/przetwarzanie-danych-osobowych.