19 września 2022

Lekarz chirurg dziecięcy

 
Osoba kontaktowaSzpitale Pomorskie Sp. z o.o.
LokalizacjaSzpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
Numer kontaktowy+48587260122
Adres emailrekrutacja@szpitalepomorskie.eu
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zatrudnią Chirurg Dziecięcy Lokalizacja : Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy – Wejherowo, ul. Doktora Alojzego Jagalskiego 10 Poszukujemy kandydatów/kandydatek, którzy spełniają poniższe wymagania: (Wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896). Twój zakres obowiązków • Opieka nad pacjentem • Dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce • Organizacja pracy zgodnie z obowiązującym prawem • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji • Przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy Nasze wymagania • Tytuł lekarza specjalisty Chirurgii dziecięcej • Aktualne prawo wykonywania zawodu • Znajomość obsługi komputera • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania • Dobra organizacja pracy własnej Oferujemy • Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji pracownika: umowa o pracę/kontrakt • Ubezpieczenie grupowe • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych • W ramach umowy o pracę benefity: dodatek za wysługę lat, Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”, kasa zapomogowo-pożyczkowa Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@szpitalepomorskie.eu ze wskazaniem wybranej lokalizacji: Szpital Specjalistyczny Wejherowo