14 marca 2019

Lekarz asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych

 
Osoba kontaktowaSZPITAL PUCKI SP. Z O. O.
LokalizacjaPUCK
Numer kontaktowy58-673 21 45
Adres emailkadry@szpitalpuck.pl

Puck, dnia 08.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)

PREZES SZPITALA PUCKIEGO SP. Z O.O. W PUCKU
ogłasza konkursy na:

I. DYŻURY LEKARSKIE w oddziałach Szpitala:
• chorób wewnętrznych
• chirurgii ogólnej
• pediatrii / neonatologii
• NiŚOCH

II. ASYSTENT oddziału chorób wewnętrznych

Oferty na konkursy z odpowiednią adnotacją „Konkurs ofert: Asystent oddziału chorób wewnętrznych” lub/i „Konkurs ofert: Dyżur lekarski – oddział: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii/neonatologii, NiŚOCH*” należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala Puckiego Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13A, w terminie do dnia 21.03.2019 r. Oferty można składać w godzinach 08:00 – 15:00 w dniach od 08.03.2019 r.
do 20.03.2019 r. Dnia 21.03.2019 r. ofertę należy złożyć do godziny 11:30. Oferty można również przesłać pocztą na adres: Szpital Pucki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13a, 84-100 Puck. Oferta wysłana pocztą musi wpłynąć na adres szpitala do dnia 21.03.2019 r. do godziny 11:30.

Prezes
Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku
mgr Weronika Nowara
*odpowiednie zaznaczyć na kopercie