16 maja 2017

Lekarz anestezjolog

 
Osoba kontaktowaUniwersyteckie Centrum Kliniczne
LokalizacjaGdańsk
Adres emailrekrutacja@uck.gda.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne podejmie współpracę z Lekarzami Anestezjologami

Wymagania:
• wykształcenie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• specjalizacja: Anestezjologia,
• umiejętność pracy w zespole,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• odporność na stres.

Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji (CV)
w terminie do dnia 26.05.2017 r na adres e-mail:
rekrutacja@uck.gda.pl
Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane
UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 2135 z późn. zm.)”.
*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.
*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.
*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.
*Dane osobowe nie będą udostępniane.
*Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika: z Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych.
*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.