5 lutego 2019

Lekarz Ambulatorium z Izbą Chorych

 
Osoba kontaktowaZakład Karny Gdańsk - Przeróbka
LokalizacjaTrójmiasto i okolice
Numer kontaktowy58 766 93 08 (09,04)
Adres emailzk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Charakter pracy: Realizowanie zadań z zakresu podstawowej opieki lekarskiej w Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce – praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
Wymagane dokumenty:
pisemne podanie o przyjęcie do pracy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu (w załączeniu),
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny,
kserokopia dowodu osobistego,
oświadczenie kandydata o niekaralności oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty: ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk – Przeróbka