20 września 2017

Lekarz

 
Osoba kontaktowaSzpitale Pomorskie
LokalizacjaGdynia
Numer kontaktowy5872 60 115

Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych numer 9/2017 w zakresach: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy. Regulamin konkursu, Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert nr 9/2017 oraz Formularze ofertowe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.szpitalepomorskie.eu