6 lutego 2020

Lekarz

 
Osoba kontaktowaCOPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy509260205
Adres emailrekrutacja@copernicus.gda.pl
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: LEKARZYposiadających prawo wykonywania zawodu, świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy Lokalizacja jednostki: ul. Nowe Ogrody1-6 w Gdańsku Al. Jana Pawła II 50 w GdańskuDyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00 sobota/niedziela/święta całodobowo (od godz.8.00)FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA Wymagania: Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Oferujemy: –dobrą organizację i miłą atmosferę – rzetelność i przejrzystość warunków finansowychZgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną, z dopiskiem w temacie e-maila REKRUTACJA – LEKARZ NOCHKLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa. 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.