9 grudnia 2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: dyżury lekarskie, leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja lecznicza

 
Osoba kontaktowaSP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy58 345-31-22
Adres emailsekretariat@sanatorium-helios.com.pl

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

Zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

1) dyżury lekarskie,
2) leczenie uzdrowiskowe,
3) rehabilitacja lecznicza.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2019 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: https://www.sanatorium-helios.com.pl/konkursy.html