20 kwietnia 2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kierującego oddziałem w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o.

 
Numer kontaktowy586854986
Adres emailzamowienia@pczkartuzy.pl

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kierującego oddziałem w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Konkurs został podzielony na 3 części:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii,
2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii,
3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych.
Szczegółowe Warunkami Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w tym m.in. projektem umowy dostępne są na stronie internetowej Udzielającego zamówienie http://www.bip.pczkartuzy.pl/konkursy/konkurs-ofert-nr-azp-4300-4-2020-na-wykonywanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-wraz-z-pelnieniem-funkcji-kierownika-oddzialu-w-powiatowym-centrum-zdrowia-sp-z-o-o-pnews-238.html
Dokumenty dostępne są również w siedzibie Udzielającego zamówienie (Budynek Administracji pok. Nr 2) w godz. 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku).