21 maja 2018

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

 
Osoba kontaktowaRegionalny Szpital w Kołobrzegu
LokalizacjaKołobrzeg
Numer kontaktowy94 35 30 355
Adres emailkhulewicz@szpital.kolobrzeg.pl

Dyrektor
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. ppor.E.Łopuskiego 31-33
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Wymagane dokumenty należy składać do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
w terminie do 30.05.2018 r. w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko Kandydata, adres oraz nr tel. kontaktowego, a także adnotację o następującej treści:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”

Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 05.06.2018 r.; miejsce: siedziba Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, sala 04.

Bliższe informacje umieszczone są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu: http://szpital.kolobrzeg.pl/konkursy-na-stanowisko-ordynatora/ oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/dyrektor-regionalnego-szpitala-w-kolobrzegu-ul-pporelopuskiego-31-33-oglasza-konkurs-na-8 lub można je pozyskać pod nr telefonu 94 35 30 355 (Dział Organizacyjno-Prawny).