11 sierpnia 2019

Kierownik Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie

 
Osoba kontaktowaCOPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy509 260 205
Adres emailrekrutacja@copernicus.gda.pl

ZARZĄD
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. W GDAŃSKU

zaprasza do składania ofert
na stanowisko

KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO
W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU – ZASPIE

• Oddział jest po gruntownej modernizacji i liczy 52 łóżka
• W perspektywie roku do dyspozycji będzie supernowoczesny blok operacyjny
• W szpitalu działa nowoczesna Pracownia Endoskopowa i Zakład Diagnostyki Obrazowej
• W szpitalu działa Zakład Patomorfologii
• Oddział współpracuje ściśle z Wojewódzkim Centrum Onkologii
• W szpitalu funkcjonują oddziały: Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Chorób Wewnętrznych, Kardiologiczny, Położniczo – Ginekologiczny, Urologiczny, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Ratunkowy (SOR), Neurologiczny, Stacja Dializ.
• Przy szpitalu działa Przychodnia Przyszpitalna z bardzo szerokim spektrum poradni specjalistycznych.

Wymagania podstawowe stawiane kandydatom:
1. Specjalizacja z chirurgii ogólnej.
2. Prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń.
3. Doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista chirurgii ogólnej – minimum 10 lat.
4. Zaświadczenie o niekaralności karnej i zawodowej.

Dodatkowe oczekiwania od kandydatów:
1. Specjalizacja dodatkowa z innej dyscypliny medycznej (zabiegowej).
2. Stopień naukowy doktora nauk medycznych, tytuł dr. habilitowanego.
3. Zaświadczenia o posiadanych umiejętnościach.
4. Doświadczenie w zarządzaniu medycznymi zespołami ludzkimi.

Warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

List motywacyjny z koncepcją działania i życiorys prosimy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „OFERTA CHIRURGIA OGÓLNA ZASPA”

DO DNIA 16 SIERPNIA 2019 ROKU