14 stycznia 2018

Kierownik Podmiotu Leczniczego

 
Osoba kontaktowaCaritas Archidiecezji Gdańskiej
LokalizacjaSopot
Numer kontaktowy604 531 011
Adres emailgdansk@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej specjalistę z zakresu działalności leczniczej na stanowisko Kierownika Podmiotu Leczniczego.
Czekamy na osoby, która będąc specjalistą w dziedzinie lecznictwa mają również potrzebę pracy z drugim człowiekiem na rzecz potrzebujących.
Czekamy na osobę, która będzie m.in.:
– dbała, o jakość świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego w gdańskiej Caritas ,
– monitorowała oraz wewnętrznie kontrolowała realizację przez podmioty lecznicze kontraktów zawartych w celu wykonania świadczeń medycznych,
– współpracowała z Narodowym Funduszem Zdrowia w kontekście realizowanych świadczeń medycznych i przygotowywała oferty konkursowe a także uczestniczyła w ew. renegocjacjach,
– dbała o aktualizację danych zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
– nadzorowała obsługę portalu „Świadczeniodawcy” NFZ
– wspierała, ale i nadzorowała pracę kierowników poszczególnych placówek medycznych,
– na bieżąco analizowała akty prawne w zakresie wykonywanej pracy.
Ważne też dla nas jest:
• Twoje doświadczenie
• Twoja motywacja i determinacja by osiągnąć wskazany cel.
• Twoje wykształcenie: wyższe, mile widziane medyczne.
A jeżeli uznasz, że chcesz z nami podjąć wyzwanie:
– oferujemy Tobie pracę na umowę – najchętniej na etat od zaraz,
– atmosferę życzliwości i wsparcia,
– gwarancję, że nie będziesz się z nami nudzić.
Prosimy osoby zainteresowane o przesłanie CV na adres: gdansk@caritas.pl
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
Zadzwonimy do wybranych osób.