13 lipca 2017

Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

 
Osoba kontaktowaCopernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy587640351
Adres emailrekrutacja@copernicus.gda.pl

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
ZATRUDNI
KIEROWNIKA
ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO
ODDZIAŁ III POZIOMU REFERENCYJNEGO W OPIECE PERINATALNEJ
SZPITALA ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU-ZASPIE

Oddział po modernizacji realizuje rocznie ponad 3500 porodów.
Współpracuje z Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Wymagania:
 Posiadanie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii (d. II stopień specjalizacji) przez okres nie krótszy niż 15 lat.
 Posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego potwierdzającego, co najmniej 15 letnią pracę na oddziale położniczo – ginekologicznym.
 Posiadanie statusu osoby, wobec której nie toczy się postępowanie przed sądem karnym, niekaranej za przestępstwa zawodowe lub karne, korzystającej z pełni praw publicznych.
 Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza bez ograniczeń.
 Przedstawienie w formie pisemnej koncepcji kierowania Oddziałem Położnictwa i Ginekologii.
 Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi lub/i prezentacja dorobku naukowego będą dodatkowymi atutami.

Ewentualnych, ogólnych informacji nt. struktury organizacyjnej i zatrudnienia na Oddziale udzieli Biuro Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o., nr tel. 58 76 84 219 lub mail m.karpik@szpital.gda.pl

Oferty zawierające CV (Życiorys) wraz z listem motywacyjnym proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w temacie e-maila REKRUTACJA D1.110.22.2017, do dnia 20 lipca 2017r.

Proszę o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).