18 czerwca 2017

Kandydat na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa

 
Osoba kontaktowa„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji
LokalizacjaGiżycko
Numer kontaktowy87 429 66 01, 501 283 012
Adres emailsekretariat@zozgiz.pl

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
posiadanie tytułu zawodowego lekarza, tytułu specjalisty lub posiadanie specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny
co najmniej kilkuletni staż pracy w zawodzie
posiadanie wiedzy na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych
komunikatywność oraz kreatywność
umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

Dyrektor ds. Lecznictwa zarządza pionem lecznictwa Spółki, zajmuję się koordynowaniem i nadzorowaniem nad właściwym stanem i jakością opieki medycznej realizowanej w „Szpitalu Giżyckim” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Forma zatrudnienia, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki umowy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z klauzulą oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl lub drogą listowną na adres „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko.