14 września 2017

Asystentka stomatologiczna

 
Osoba kontaktowaNZOZ NR 1 w Rumi
LokalizacjaRumia, Wejherowo
Numer kontaktowy58 7272917
Adres emailnzoz-rumia@wp.pl

NZOZ NR 1 w Rumi zatrudni asystentkę stomatologiczną do poradni stomatologicznej w Rumi.
Asystentką stomatologiczną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie asystentka stomatologiczna. Pod pojęciem wykształcenia średniego medycznego rozumiemy ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna.

Wymagania:
przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;

3) kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

4) przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

5) współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

6) współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

7) rozróżniać grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej;

8) rozróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania;

9) przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;

10) użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;

11) przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki;

12) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

13) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

14) prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych;

15) korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

16) postępować zgodnie z zasadami etyki;