Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana 7 czerwca br przez Komisję Stomatologiczną Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz Oddział Gdański PTS konferencja nt obowiązków lekarza stomatologa – pracodawcy wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696).

Na prośbę uczestników uzyskaliśmy zgodę wykładowców na opublikowanie autorskiego tekstu opracowanego specjalnie dla nas przez Panią dr Anetę Bardoń – Błaszkowską kierownika Oddziału Epidemiologii i Statystyki
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.
Streszczenia wykładu zostanie wydrukowane we wrześniowym numerze Pomorskiego Magazynu Lekarskiego.
HP

Zranienia ostrymi narzędziami – cały tekst

Możliwość komentowania została wyłączona.