Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Jedną z wprowadzonych zmian jest wydłużenie terminu na dostosowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą (praktyk lekarskich oraz podmiotów leczniczych) do wymogów ustawy. Dotyczy to w szczególności obowiązku dokonania stosownych zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wprowadzenia regulaminu porządkowego. W związku z nowelizacją termin składania wniosków o zmianę wpisów w rejestrze został przedłużony do dnia 31 grudnia 2012r.
Prosimy jednocześnie pamiętać, iż w wypadku wyrażenia woli zawarcia przez lekarza umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia dla celów prowadzonej praktyki lekarz może zostać zobowiązany do przedłożenia nowego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
 lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński


Możliwość komentowania została wyłączona.