Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że  9 sierpnia 2013 r wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia (z dnia 10 lipca 2013 r) w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej regulujące kwestie zgłaszania przypadków chorób zakaźnych i zakażeń.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem zgłoszenia wszystkich podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych i zakażeń oraz zgonów, gdy przynajmniej jedną z trzech przyczyn zgonu (tj. wyjściową, wtórną lub bezpośrednią) była choroba zakaźna lub zakażenie, należy zgłaszać do właściwego dla miejaca rozpoznania choroby/zakażenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektr Sanitarny uprzejmie dziękuje też lekarzom, ktorzy pomimo braku aktów wykonanwczych do Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przekazywali Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacje o zakażeniach, chorobach zakaźnych oraz zgonach z powodu chorób zakaźnych i zakażeń. Dzięki zgłoszeniom przypadków chorób zakaźnych i zakażeń możliwe było monitorowanie sytuacji epdemiologicznej w naszym województwie oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych mających na celu zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.
Szczegółowe inforamcje dotyczące zgłaszania chorób zakaźnych, zakażeń i zgonów umieszczono na stronie www.wsse.gda.pl   
Dariusz Cichy
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

PWIS

Możliwość komentowania została wyłączona.