Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku apeluje do podmiotów zawierających z lekarzami i lekarzami dentystami umowy cywilnoprawne, w ramach których lekarz odbywa specjalizację, o ukształtowanie wynagrodzeń przysługujących tym lekarzom w wysokości nie niższej niż odpowiadającej wynagrodzeniom przewidzianym dla lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

KML Pełna treść Apelu dot. specjalizacji

KML Stanowisko_specjalizacje

 

Możliwość komentowania została wyłączona.