Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku wzorem lat ubiegłych organizuje uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w dniu 15 listopada br. (sobota) o godz. 10.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1.

Na uroczystość zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów wraz z rodzinami. Prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczystość do 07 listopada br.

tel. (58) 524 32 25, (58) 524 32 05 lub mailowo: rejestr@oilgdansk.pl


KOMUNIKAT DLA LEKARZY  I  LEKARZY DENTYSTÓW
             PO STAŻU PODYPLOMOWYM.

Terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, na których będą  przyznawane prawa wykonywania zawodu  dla lekarzy dentystów- 02.10.2014, dla lekarzy – 06.11.2014r

Przewodniczący

Komisji ds. Rejestracji Lekarzy

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.