Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2016 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku ul. Ołowianka 1 o godz. 10.00.

Uroczystość uświetni koncert w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki – skrzypce Gaby Kulki – wokal Cappelli Gedanensis pod batutą Rafała Kłoczko.

Prezes ORL w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński


Program

10:00 – 11:00 Część oficjalna

przemówienie Prezesa ORL dr n. med. Romana Budzińskiego 
oraz zaproszonych gości
wręczenie nagród :
„Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae” oraz za najlepszy
wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego i 
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

11:00 – 11:20
Przerwa kawowa

11:20 – 12:20
Koncert 

12:20 – 14:00
Wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty


Prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczystość do dnia 18 listopada br telefonicznie: (58) 524 32 25, (58) 524 32 00 lub emailowo: rejestr@oilgdansk.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.