Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku popiera działania OZZL. Lekarzy chcących wziąć udział w manifestacji „białego personelu” w Warszawie 24 września 2016 r. prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Biura podając imię i nazwisko oraz kontakt e-mail. Tel. do biura (58) 524 32 00 lub oil@oilgdansk.pl
O ewentualnym zorganizowanym transporcie powiadomimy osobnym komunikatem.

dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Pełna treść listu Związku Zawodowego Lekarzy

Możliwość komentowania została wyłączona.