Bezpłatne badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, nauka samobadania piersi, porady jak rzucić palenie, nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, przeglądy stomatologiczne, USG tarczycy, konkursy rysunkowe dla dzieci to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny na tegoroczny Piknik na Zdrowie. Impreza odbędzie się 11 czerwca br. w godz. 11-15 w Zielonym Parku, położonym przy al. Zwycięstwa.

Nie zabraknie też cieszących się co roku dużym powodzeniem pokazów ratownictwa medycznego. Gościem Pikniku będzie Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, którego przedstawiciele będą wykonywać przesiewowe badania słuchu oraz udzielać porad logopedycznych i psychologicznych.
Dla wygłodniałych gości, około południa, przewidzieliśmy posiłek – mercumek corbasi, czyli… zupę soczewicową. Przyrządza się ją z czerwonej soczewicy namoczonej wcześniej z dodatkiem marchewki, koncentratu pomidorowego oraz bulionu rosołowego.
Wstęp na imprezę wolny.
– W imieniu swoim i wszystkich pracowników naszej Uczelni serdecznie zapraszam mieszkańców Trójmiasta i okolic oraz gości, którzy przyjechali do Gdańska z różnych regionów Polski, do udziału w Pikniku na Zdrowie – mówi prof. Janusz Moryś, rektor GUMed. – Zaplanowaliśmy wiele atrakcji: od bezpłatnych badań profilaktycznych po dobrą zabawę. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Dodatkowe informacje na www.pikniknazdrowie.gumed.edu.pl

UWAGA
W związku z Piknikiem na Zdrowie, w dniu 10 i 11 czerwca br. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy Parku Zielonego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. 10 czerwca od godz. 5 rano zamknięte będą zatoczki wzdłuż ul. M. Skłodowskiej-Curie, natomiast 11 czerwca w godzinach 6-18 ul. M. Skłodowskiej-Curie będzie zamknięta dla ruchu kołowego.

Co się będzie działo:
1. Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
·    podstawowe badanie moczu metodą paskową, konsultacje nefrologiczne, pomiar ciśnienia tętniczego i stężenia glukozy we krwi
2. Katedra i Klinika Urologii
·    prezentacja multimedialna postępowania z chorobami układu moczowo-płciowego, profilaktyka, symptomatologia, diagnostyka i leczenie
3. Fundacja Gdyński Most Nadziei – organizacja pożytku publicznego
·    warsztaty samobadania jąder (na przykładzie fantomu), informacje o profilaktyce i leczeniu raka jądra w ramach kampanii społecznej „Odważni Wygrywają”
4. Akademia Walki z Rakiem z Gdańska
·    porady dietetyka, m.in. badanie składu masy ciała, konsultacje z psychologiem
5.  SKN Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska
·    prezentacja na temat dobroczynnych skutków działania bakterii w naszym organizmie, bakterie probiotyczne, pokaz wykonywania posiewów mikrobiologicznych na pożywkach agarowych
6. SKN przy Klinice Onkologii i Radioterapii
·    edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach
7. Zakład Higieny i Epidemiologii
·    żywność i aktywność ruchowa, jako elementy niezbędne w utrzymaniu zdrowego i długiego życia (również psychicznego)
8. Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej
·    porada dotycząca diagnostyki grzybic w jamie ustnej, badanie pH śliny, obserwacja pod mikroskopem drobnoustrojów jamy ustnej
9. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
·    pokaz posiewów bakterii i grzybów probiotycznych oraz ich zdjęć mikroskopowych
10. SKN Patofizjologii i Reumatologii Doświadczalnej
·    pomiar siły uścisku dłoni profesjonalnym dynamometrem
11. Katedra i Zakład Fizjologii
·    prezentacja multimedialna wyjaśniająca fizjologię cykli miesiączkowych
12. SKN Embriologia przy Zakładzie Embriologii
·    jak wygląda rozwój prenatalny człowieka – od momentu zapłodnienia aż do chwili narodzin
13. Zakład Toksykologii Środowiska
·    omówienie zasad właściwego przechowywania i utrwalania żywności
14. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
·    podróż przez układ pokarmowy, eksperymenty chemiczne
15. SKN przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki
·    porady dietetyków i trenera osobistego w zakresie prawidłowego żywienia, pomiar zawartości tkanki tłuszczowej, obliczanie współczynnika masy ciała BMI oraz wskaźnika talia/biodra WHR, degustacja zdrowych soków i ciasteczek
16,17. SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii
·    zasady zdrowego żywienia – czyli jak jeść z głową        
18. SKN Chirurgii Klatki Piersiowej
·    udzielanie informacji o programie przesiewowym raka płuca
19. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
·    omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka zespołu otępiennego, pomiar ciśnienia tętniczego, akcji serca oraz saturacji przezskórnej
20. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
·    omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka osteoporozy
21. SKN Neurologii przy Klinice Neurologii Dorosłych
·    udzielanie informacji o udarze mózgu: jakie są objawy, czynniki ryzyka, metody leczenia oraz pierwsza pomoc
22. SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
·    zachęcanie do profilaktyki raka jelita grubego
23. SKN Chirurgii Plastycznej
·    metody zapobiegania i leczenia owrzodzeń oraz powikłanych ran, co to jest kompresoterapia
24. Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego
·    edukacja dotycząca bezpiecznego opalania się, zasady stosowania filtrów przeciwsłonecznych,  postępowanie w przypadkach oparzeń słonecznych
25. Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
·    pomiar glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, wagi ciała, wyliczanie BMI
26. Yellow Catering
·    degustacja zupy soczewicowej
27, 28. SKN Medycyny Ratunkowej przy Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej
·    symulacja wypadku masowego i akcji ratowniczej            
29. SKN przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
·    edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED
 30. SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego
·    edukacja w zakresie samokontroli i samoopieki w cukrzycy oraz zapobiegania jej powikłaniom, podstawowe zasady insulinoterapii
31. Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, SKN Przyszłe Położne
·    przygotowanie rodziców do ciąży, porodu i połogu oraz pielęgnacji dziecka
32.  SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego
·    pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci,  oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych,  pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
33, 34. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii
·    przeglądy stomatologiczne, nauka higieny jamy ustnej, wybarwianie płytki nazębnej
35. SKN Fizjoterapii Klinicznej, Klinika Rehabilitacji
·    nauka ćwiczeń redukujących ból miesiączkowy, nauka automasażu mięśni narządu żucia
36.  Zakład Fizjoterapii
·    ocena posturalna z wykorzystaniem lasera krzyżowego, wykorzystanie aktywnej nauki na modelach anatomicznych jako ciekawej formy poznania narządu ruchu
37. Zakład Fizjoterapii
·    jak zadbać o dobrą kondycję żył kończyn dolnych, skąd się biorą żylaki, jakie są ich przyczyny i objawy
38. Kati
·    prezentacja
39. SKN przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
·    badanie wad postawy u dzieci, warsztaty szycia chirurgicznego, pokaz zakładania opatrunku gipsowego
40, 41. SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii
·    pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi i ciśnienia tętniczego krwi – ocena ryzyka SCORE
42. Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
·    profilaktyka nadciśnienia tętniczego
43. SKN Zakładu Nadciśnienia Tętniczego
·    edukacja związana z nadciśnieniem tętniczym i bezdechem sennym
44. SKN Chirurgii Onkologicznej
·    nauka samobadania piersi na fantomach, kurs szycia chirurgicznego, dermatoskopia zmian skórnych
45. Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej
·    co to jest PCOS
46. Biblioteka Główna
·    prezentacja Biblioteki i jej zasobów, promocja zdrowego stylu życia, bookcrossing
47. DOZ S. A.
·    prezentacja
48, 49. SKN przy Katedrze i Klinice Okulistyki
·    badanie dorosłych pod kątem jaskry z użyciem lampy szczelinowej i tonometru bezkontaktowego
50. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk
·    budowanie piramidy zdrowego żywienia, rozpoznawanie części ciała misia
51, 52.  SKN Neonatologii
·    udzielanie informacji z zakresu przygotowania się do przyjęcia nowego członka rodziny
53. Klinika Neurologii Rozwojowej
·    ankiety przesiewowe w kierunku wybranych zagadnień neurologicznych
54, 55. Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, SKN Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej
·    pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego u dzieci, pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód brzucha)
    56, 57, 58. Studenckie Koło Ultrasonografii przy Pracowni Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
·    darmowe badania ultrasonograficzne tarczycy dla wszystkich osób zainteresowanych. Po każdym badaniu pacjent otrzyma pełnowartościowy opis badania ultrasonograficznego tarczycy
59, 60. Naukowe Koło Logopedów, Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego
·    konsultacje logopedyczne
61. Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
·    przesiewowe badania słuchu

Możliwość komentowania została wyłączona.