Rokrocznie każdą z uczelni medycznych w Polsce kończy 200-300-stu studentów, uzyskując dyplom lekarza lub lekarza dentysty. Po stażu i zdaniu LEK-u lub LDEK-u młodzi lekarze otrzymują prawo wykonywania zawodu. Ileż radości, dumy i nadziei maluje się na ich twarzach. Życie zawodowe stoi przed nimi otworem.

Radość jednak często znika, gdy lekarze ci zaczynają starania o uzyskanie miejsca specjalizacyjnego i rozpoczęcie wymarzonej specjalizacji. Komisja Kształcenia Medycznego OIL stworzyła zbiorcze zestawienie dotyczące miejsc rezydenckich. Dane te przedstawiamy w formie tabeli porównawczej. Dotyczą one postępowania kwalifikacyjnego z marca 2015.

 

ANALIZA POSTĘPOWANIA

KWALIFIKACYJNEGO 3.2015r.

REZYDENTURY

L.miejsc

szkol. w woj.

L. wolnych miejsc

 szkol. w woj.

L.rezyd.

 przyznanych

przez MZ

Propozycje

rezydentur

od kons. woj.

 
 

ALERGOLOGIA

12

1

0

0

ANESTEZJOLOGIA I INT. TERAPIA

92

30

10

10

ANGIOLOGIA

0

0

0

0

AUDIOLOGIA I FONIATRIA

2

2

0

1

BALNEOLOGIA I MED.FIZYKALNA

8

0

0

0

CHIRURGIA DZIECIĘCA

10

1

1

1

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ

6

3

0

0

CHIRURGIA NACZYNIOWA

5

0

0

0

CHIRURGIA OGÓLNA

77

19

1

10

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

14

4

3

3

CHIRURGIA PLASTYCZNA

5

1

0

0

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

15

3

0

0

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZ.

8

2

0

0

CHOROBY PŁUC

17

6

0

3

CHOROBY PŁUC DZIECI

8

3

1

1

CHOROBY WEWNĘTRZNE

424

231

2

10

CHOROBY ZAKAŹNE

12

0

0

0

DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA

26

6

0

3

DIABETOLOGIA

6

0

0

0

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

2

2

0

2

ENDOKRYNOLOGIA 

15

2

2

2

ENDOKRYNOLOGIA I DIAB. DZIECIĘCA

4

1

0

0

EPIDEMIOLOGIA

0

0

0

0

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

3

0

0

0

GASTROENTEROLOGIA 

12

5

0

1

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA

3

3

0

0

GENETYKA KLINICZNA

5

3

0

1

GERIATRIA

4

1

1

1

HEMATOLOGIA

8

2

1

1

HIPERTENSJOLOGIA

16

6

0

0

IMMUNOLOGIA KLINICZNA

5

3

0

1

KARDIOCHIRURGIA

11

6

0

0

KARDIOLOGIA

114

14

0

5

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

4

0

0

0

MEDYCYNA LOTNICZA

0

0

0

0

MEDYCYNA MORSKA I TROPIKALNA

6

0

0

0

MEDYCYNA NUKLEARNA

7

3

0

0

MEDYCYNA PALIATYWNA

12

1

0

0

MEDYCYNA PRACY

26

8

0

0

MEDYCYNA RATUNKOWA

73

18

8

8

MEDYCYNA RODZINNA

128

74

7

10

MEDYCYNA SĄDOWA

6

3

0

0

MEDYCYNA SPORTOWA

5

4

0

1

MIKROBIOLOGIA LEKARSKA

3

3

0

1

NEFROLOGIA

18

2

0

0

NEFROLOGIA DZIECIĘCA

6

6

3

3

NEONATOLOGIA

32

7

4

4

NEUROCHIRURGIA

6

0

0

0

NEUROLOGIA

65

20

0

5

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

10

0

0

0

NEUROPATOLOGIA

2

1

0

0

OKULISTYKA

34

2

0

1

ONKOLOGIA I HEMAT. DZIECIĘCA

4

1

0

0

ONKOLOGIA KLINICZNA

26

1

1

1

ORTODONCJA

8

0

0

0

ORTOPEDIA I TRAUM. NARZ. RUCHU

69

14

5

6

OTOLARYNGOLOGIA

32

3

0

2

OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

4

2

1

1

PATOMORFOLOGIA

24

14

14

11

PEDIATRIA

163

18

10

10

PEDIATRIA METABOLICZNA

3

1

1

1

PERIODONTOLOGIA

7

2

2

2

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

86

14

0

3

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

10

1

0

0

PSYCHIATRIA

79

15

2

10

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY

6

0

0

0

RADIOLOGIA I DIAG. OBRAZOWA

95

23

0

10

RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA

22

15

3

3

REHABILITACJA MEDYCZNA

33

8

6

8

REUMATOLOGIA

20

6

5

5

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

11

0

0

0

STOMATOLOGIA ZACH. Z ENDO.

7

0

0

0

TOKSYKOLOGIA KLINICZNA

4

3

0

0

TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA

6

3

0

1

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA

11

0

0

0

UROLOGIA

25

4

0

3

UROLOGIA DZIECIĘCA

4

3

0

0

ZDROWIE PUBLICZNE

12

5

0

0

 

Pierwsza rubryka tabeli pokazuje, ile miejsc szkoleniowych w ośrodkach uprawnionych mamy w zakresie danej specjalizacji w woj. pomorskim.

Zdziwienie budzi, że w tak dużym województwie nie ma żadnego miejsca szkoleniowego z zakresu angiologii i epidemiologii.

Druga rubryka wskazuje liczbę wolnych miejsc specjalizacyjnych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym. Widoczna jest ogromna rozpiętość: 231 miejsc z chorób wewnętrznych, 74 z medycyny rodzinnej i 0 miejsc z bardzo wielu innych specjalizacji (może właśnie wymarzonych). Dlaczego? Jest to temat do wnikliwej dyskusji w gronie konsultantów wojewódzkich.

Trzecia rubryka wskazuje liczbę przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia, na wnioski konsultantów wojewódzkich, miejsc rezydenckich w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Czwarta rubryka zawiera liczbę propozycji miejsc rezydenckich, jakie dla swojej dyscypliny medycznej zgłosił do Ministerstwa konsultant. Zaznaczam, że konsultant może wnioskować o rezydenturę wówczas, gdy posiada wolne miejsca szkoleniowe. Zazwyczaj Ministerstwo przydziela mniej miejsc niż wnioskuje konsultant, tłumacząc decyzję brakiem środków finansowych. Gorzej jest, gdy konsultant nie wnioskuje o rezydentury mając wolne miejsca szkoleniowe (patrz: tabela). Dlaczego tak się dzieje, wiedzą tylko konsultanci. Może i o tym warto podyskutować? I jeszcze jedno. W czasie ostatniego postępowania kwalifikacyjnego w 16 dyscyplinach medycznych nie było powołanych przez wojewodę pomorskiego konsultantów wojewódzkich. Sprawa ciągnie się od kilku miesięcy.

Nie było konsultanta, nie było wniosku o rezydenturę, nie było miejsca rezydenckiego. Może właśnie w tej wymarzonej specjalizacji.

Podsumowując: / postępowanie kwalifikacyjne marzec 2015/

  • Miejsc szkoleniowych w woj. pomorskim                           2163
  • Wolnych miejsc szkoleniowych                                        668
  • Przyznane miejsca rezydenckie                                       94
  • Wnioski o miejsca rezydenckie od konsultanta woj.           166

Do tematu wrócimy po tegorocznym październikowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dr n.med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego

 

                              

 

Możliwość komentowania została wyłączona.