Okręgowa Komisja Wyborcza informuje o możliwości zgłaszania wniosków o przeprowadzenie wyborów uzupełaniających w rejonach, w których wybory te nie odbyły się z powodu braku quorum lub braku kandydatów na delegatów.

Na podstawie §20 ust. 5 uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza informuje o możliwości zgłaszania wniosków o przeprowadzenie wyborów uzupełaniających w rejonach, w których wybory te nie odbyły się z powodu braku quorum lub braku kandydatów na delegatów.Warunkiem przeprowadzenia wyborów uzupełniających w takim rejonie  jest złożenie do Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku wniosku w tej sprawie, podpisanego przez co najmniej 20 proc. członków tego rejonu. W przypadku rejonu, w którym wybory nie odbyły się  z uwagi na brak kandydatów, do wniosku musi być dołączone zgłoszenie co najmniej jednego kandydata.  Zgłoszenia kandydatów w rejonach, w których wybory nie odbyły się z powodu braku quorum pozostają ważne, jednak wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających może zawierać także zgłoszenie nowych kandydatów.

Wnioski można zgłaszać w terminie do 20 września 2013r. (decyduje data wpływu wniosku do biura OIL).

 

Lek. dent. Halina Porębska

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.