Nie jesteśmy w stanie przyjmować każdego dnia dodatkowych pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi i poświęcić im odpowiedniej ilości swojego czasu!!! Nie możemy się zgodzić na wymuszanie na nas dalszego zmniejszania średniego czasu wizyty w podstawowej opiece zdrowotnej z obecnych 10 minut do kilku, zamiast koniecznego zwiększenia do 15 minut!!! Nie można w tak krótkim czasie diagnozować pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej albo leczyć przewlekle chorych w sposób odpowiedzialny!!! – to fragment komunikatu lekarzy rodzinnych z PZ POZ do koleżanek i kolegów lekarzy.

 

W siedzibie OIL w Gdańsku 1 stycznia br odbyło się kolejne spotkanie lekarzy rodzinnych zrzeszonych w PZPOZ. Po tym zebraniu lekarze rodzinni wystosowali komunikat do lekarzy całej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 Zarząd PZPOZ pisze: „Zmuszanie nas do realizacji pakietu onkologicznego przez ministra Arłukowicza jest sprzeczne ze wszystkimi regułami funkcjonowania państwa prawa i zdrowego rozsądku. Minister Zdrowia ma konstytucyjny obowiązek do zapewnienia pacjentom opieki zdrowotnej zgodnej z wymogami aktualnej wiedzy medycznej, a nie do stwarzania jej pozorów i to naszym kosztem. Nie możemy się na to zgodzić i w odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych pacjentów oraz nas samych domagamy się  zaprzestania nieodpowiedzialnych i konfrontacyjnych działań ministra Arłukowicza. Koleżanki i Koledzy,  prosimy o solidarne poparcie naszego protestu przeciwko nieudolności i arogancji ministra Arłukowicza, który osobiście ponosi odpowiedzialność za to co się stało!”

 – Pamiętajmy, że protestujący lekarze rodzinni występują nie tylko w swojej sprawie – apeluje Roman Budziński prezes OIL w Gdańsku. – Wprowadzenie źle przygotowanego pakietu kolejkowego i onkologicznego w obecnym kształcie dotknęłoby większość z nas. Lekarze rodzinni zostali postawieni przed bardzo trudną alternatywą. Z jednej strony zmusza się ich do przyjęcia źle przygotowanego pakietu kolejkowego i onkologicznego, do narażenia się na poważne kłopoty finansowe i funkcjonowania w jeszcze większym chaosie organizacyjnym. Z drugiej strony nieprzyjęcie aneksów do umowy z NFZ jest związane z ryzykiem poważnych kłopotów zawodowych. Duża część z nich w poczuciu odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy nie podpisała umów z NFZ na 2015 rok. Apeluję o wsparcie dla naszych koleżanek i kolegów lekarzy rodzinnych!

Komunikat zarzadu PZPOZ

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.