-  W dalsze życie zawodowe pójdziecie samodzielnie, ale nie samotnie. Gratuluję tego sukcesu, dotarcia do tego dnia Wami i Waszym bliskim - powiedział Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas uroczystości Wręczeniu Prawa Wykonywania Zawodu. Ta najważniejsza w kalendarzu imprez Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku uroczystość odbyła się 18 listopada 2023 roku, w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

Wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu to symboliczny i oficjalny początek samodzielnej drogi zawodowej lekarzy, oznaka przynależności do samorządu lekarskiego i pełna odpowiedzialność za pacjenta. Dla młodych lekarzy i ich wykładowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to też moment radości z zakończenia ciężkich studiów, odbycia stażu podyplomowego i zdania końcowego egzaminu. W tym roku to prawo uzyskało 382 lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes Dariusz Kutella: "Bardzo ważne jest poczucie sensu i satysfakcja z zawodu" 

-Od dziś  podejmujecie wykonywanie zawodu na własną rękę i własną odpowiedzialność - powiedział Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. - Zawód lekarza obserwowaliście dotąd z perspektywy wykładowców, którzy przekazywali wam wiedzę, a przez ostatni rok na stażu lekarskim byliście otoczeni opieką starszych koleżanek i kolegów.  Zawód lekarza jest bardzo potrzebny, a ostatnio nawet dobrze wynagradzany. Dzięki temu będziecie mogli utrzymać się, założyć rodzinę czy realizować swoje pasje.  Ale ważna jest też satysfakcja z wykonywania zawodu. Ja po 30-letnim stażu pracy wykonuję go cały czas z jednakową przyjemnością. Przekonałem się też, że nie ma takich pieniędzy, które byłyby mi w stanie zastąpić radość, którą mam z pracy. Chciałbym, żeby takie poczucie towarzyszyło również wam przez wszystkie lata kariery zawodowej. 

Prezes OIL podkreślił też, że młodzi lekarze stali się już oficjalnie członkami samorządu lekarskiego i izby lekarskiej. Oznacza to, że mogą podczas swojej drogi zawodowej korzystać ze wsparcia, które oferuje izba, a dotyczy ono nie tylko kwestii zawodowych, ale też socjalnych, kulturalnych, możliwości rozwijania swoich pasji w towarzystwie kolegów. Dariusz Kutella zaprosił też lekarzy, których interesuje działalność samorządowa do wspólnego działania w izbie.

Na uroczystość WPWZ obecni byli m.in.: Tomasz Smiatacz, prorektor ds. Studenckich GUM, Maria Bieniaszewska, prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed, Anna Kosowska, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Bartosz Golejewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, Magdalena Witkowska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, członkowie gdańskiej Okręgowej Rady Lekarskiej. Spotkanie prowadzili członkowie gdańskiej - Izby Anna Ingielewicz i Marcin Nowiński.

Tomasz Smiatacz: "Izba lekarska to nie budynek, to ludzie" 

-W dalsze życie zawodowe pójdziecie samodzielnie, ale nie samotnie. Gratuluję tego sukcesu, dotarcia do tego dnia - Wami i Waszym bliskim. Przeszliście przez jedne z najcięższych studiów, jakie w ogóle istnieją, bez wsparcia bliskich byłoby to trudne - powiedział Tomasz Smiatacz, prorektor ds. Studenckich GUMedu. - Za wami trudne lata, przepraszam też za wszystkie niewłaściwe sytuacje i zdarzenia. Szczególnie chciałbym podziękować samorządowi, którego dojrzałość i aktywne działania wprost pozwoliły na rozwiązanie wielu kryzysów i konfliktów. Wasza obecność i Wasze zachowanie uczyniło nasz uniwersytet lepszym - za to bardzo Wam dziękuję!

Profesor Smiatacz podziękował też młodym lekarzom za zachowanie w czasie pandemii: za profesjonalizm, odwagę, ciężką pracę na rzecz Pomorzan. Tomasz Smiatacz przypomniał też historię medycyny i zasady działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.  

-Szczególnie chciałbym podziękować byłym już członkom samorządu studenckiego, bo bez waszej aktywności ukończenie studiów przez cały rocznik byłoby po prostu niemożliwe. Dziś wchodzicie w życie zawodowe samodzielnie ale nie samotnie bo staniecie się częścią samorządu lekarskiego - dodał profesor Smiatacz. - Współczesna medycyna jest grą zespołową i dlatego jest to tak ważny moment. Izba lekarska to nie budynek, to nie urząd państwowy ani nawet nie związek zawodowy lekarzy. Izba lekarska to samorząd, który dobrze znacie ze studiów.   

Nagrody dla najlepszych młodych lekarek i lekarek dentystek

Tradycją listopadowej uroczystości jest wręczenie dyplomów i nagród finansowych lekarzom, którzy osiągnęli najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. W tym roku Lekarski Egzamin Końcowy zdały najlepiej dwie lekarki - lek. med. Aleksandra Piniek (97,44 proc.) i Małgorzata Styczewska (97, 42 proc.). Z kolei Magdalena Żeleźnik (85,20 proc.) osiągnęła najwyższy wynik   Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Do zwyciężczyń trafiły też nagrody Marszałka Woj. Pomorskiego. 

W tym roku uroczystość uświetnił występ Gdańskiego Chóru Lekarzy. 

-A teraz na koniec jeszcze przez moment popatrzcie na siebie wzajemnie, kto siedzi obok? - powiedział profesor Tomasz Smiatacz. - Za chwilę każdy z Was pójdzie nieco inną ścieżką zawodową. Wiem, że są wśród Was ludzie niezwykli, przyszli profesorowie, ordynatorzy, ministrowie, rektorzy... o których kolejne pokolenia będą czytać w podręcznikach z aforyzmami.  

opr. AK

Zdjęcia wykonała lek. Wiesława Klemens

Możliwość komentowania została wyłączona.